21022342

Vi vill bli fler och söker dig med erfarenhet

Vi söker teknikkonsulter med gedigen erfarenhet WSM Consulting Group AB är ett konsultbolag med egen verkstad i Hedemora, Dalarnas län. Utöver teknikkonsulter erbjuder WSM Consulting Group AB produktutveckling, framtagning av prototyper, testning, tillverkning av 0-serier och produktanpassade specialmaskiner. Kommande år kommer vi att bygga vidare på konsultgrenen inom företaget. Är du maskin- eller el &…

WSM tar ny order

WSM Consulting Group AB tecknar order angående transportsystem med Freudenberg Household Products (FHP) i Norrköping. Orden innebär allt från konstruktion till tillverkning och montage. Det är glädjande att FHP valde oss som leverantör i konkurrens med europeiska tillverkare säger företagets VD Wolfgang Sailer. Orden ska levereras under sommaren 2014.

Ramavtal med Metso Minerals (Sweden) AB

WSM Consulting Group AB tecknar ramavtal med Metso Minerals (Sweden) AB rörande ingenjörstjänster. Avtalet gäller fr.o.m. 18:e februari. Det  är väldigt glädjande säger VD Wolfgang Sailer att vi tecknat detta avtal med Metso Minerals då vi sedan tidigare har ett stort samarbete med Metso rörande ingenjörstjänster. WSM Consulting Group hoppas att vi kommer att tillföra…

Stefan_massa_201304

Tack för en bra mässa

Vi tillbringade två dagar (13 och 14/11) som utställare på Industrimässan i Borlänge. En givande mässa för oss där flera nya kontakter knöts. Industrimässan drivs av Euro Expo och genomförs på ett väl genomtänkt sätt i flera städer i Sverige och Norge. Vi valde att medverka på den i Norrköping och Borlänge detta år där…