21022342

Vi vill bli fler och söker dig med erfarenhet

Vi söker teknikkonsulter med gedigen erfarenhet WSM Consulting Group AB är ett konsultbolag med egen verkstad i Hedemora, Dalarnas län. Utöver teknikkonsulter erbjuder WSM Consulting Group AB produktutveckling, framtagning av prototyper, testning, tillverkning av 0-serier och produktanpassade specialmaskiner. Kommande år kommer vi att bygga vidare på konsultgrenen inom företaget. Är du maskin- eller el &…

WSM tar ny order

WSM Consulting Group AB tecknar order angående transportsystem med Freudenberg Household Products (FHP) i Norrköping. Orden innebär allt från konstruktion till tillverkning och montage. Det är glädjande att FHP valde oss som leverantör i konkurrens med europeiska tillverkare säger företagets VD Wolfgang Sailer. Orden ska levereras under sommaren 2014.

Ramavtal med Metso Minerals (Sweden) AB

WSM Consulting Group AB tecknar ramavtal med Metso Minerals (Sweden) AB rörande ingenjörstjänster. Avtalet gäller fr.o.m. 18:e februari. Det  är väldigt glädjande säger VD Wolfgang Sailer att vi tecknat detta avtal med Metso Minerals då vi sedan tidigare har ett stort samarbete med Metso rörande ingenjörstjänster. WSM Consulting Group hoppas att vi kommer att tillföra…

El_dokument

Kurs i eldokumentation den 12-13 februari

Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella elanläggningar   Kursen handlar om hur olika elanläggningar dokumenteras enligt internationellt anpassad standard med avseende på krav på dokumentationen, strukturering, beteckningssystem, dokumenttyper och PDM-system. På kursen behandlas också skillnaden mellan CAD och CAE samt en demonstration av dokumentation i läsplatta. Innehåll i kurs Att strukturera eldokumentation är viktigt…